1. 6 Bijvoeglijke naamwoorden

Een bijvoeglijk naamwoord laat een eigenschap, kwaliteit, toebehoren, relatie e.d. zien. Bijvoeglijke naamwoorden hebben in het Esperanto de A-uitgang:

Vest In Grijs De Yong Gebreid Jacqueline PukZiXO
 • longa - lang = een grote lengte hebbend
 • ruĝa - rood = heeft roodheid als eigenschap
 • bona - goed = gekenmerkt door het goede
 • inteligenta - intelligent = beschikkend over intelligentie, gekenmerkt door intelligentie
 • homaRok In Skirt' Norr 'bobbi CrèmeNavy TKJc3lFu1 - menselijk = mensen betreffend
 • malaperinta - verdwenen = in een toestand, dat het verdwenen is

Ook bezittelijke voornaamwoorden en rangtelwoorden zijn bijvoeglijke naamwoorden in het Esperanto, maar bij die woorden heeft de A-uitgang een bijzondere betekenis.

Na een A-uitgang kan er een J-uitgang voor een meervoud, en een N-uitgang voor een accusatief volgen. Beide samen zijn ook mogelijk, maar dan moet de J altijd voor de N komen:

Esprit In Esprit Navy In Shirt Navy Shirt 08ZnwOPkNX
'crincle' Tom Donkerblauw In Shirt Tailor nmO80wvNFjällräven Fjällräven Sportrugzak In Rood 'kånken' 'kånken' Sportrugzak HIYDeWE9b2
longaj longan longajn
ruĝaj ruĝan ruĝajn
miaj mian miajn
sesaj sesan sesajn

Voor vergelijkingen gebruikt men bijvoeglijke naamwoorden samen met de woordjes pli en plej.

Gebruik van bijvoeglijke naamwoorden

Bijvoeglijke naamwoorden worden voornamelijk gebruikt om zelfstandige naamwoorden te beschrijven.

Beschrijvende bijvoeglijke naamwoorden

Bijvoeglijke naamwoorden kunnen fungeren als toevoegsel bij zelfstandige naamwoorden (bijvoeglijke naamwoorden die beschrijven). Beschrijvende bijvoeglijke naamwoorden staan meestal voor het zelfstandig naamwoord, maar ze kunnen er ook achter staan. Er kunnen zelfs adjectieven voor en achter hetzelfde bijvoeglijk naamwoord staan.

Een beschrijvend bijvoeglijk naamwoord dat achter zijn zelfstandig naamwoord staat, krijgt dikwijls de klemtoon.

Predicaat-adjectieven

Een bijvoeglijk naamwoord kan ook iets beschrijven als predicaat, d.m.v. een werkwoord

Beschrijving van andere woorden

Bijvoeglijke naamwoorden worden ook gebruikt om 'zelfstandig naamwoord'-achtige woordjes, bv. persoonlijke voornaamwoorden, gewoon predicatief te beschrijven:

Zelfstandig gebruik van bijvoeglijke naamwoorden

Wanneer een bijvoeglijk naamwoord als toevoegsel dient bij een zelfstandig naamwoord, laat men soms het zelfstandig naamwoord weg. Dan neemt het bijvoeglijk naamwoord als het ware de rol van zelfstandig naamwoord over. Dat kan wanneer de context duidelijk aangeeft welk zelfstandig naamwoord bedoeld wordt:

 • La palaco de la imperiestro estis la plej belega [palaco] en la mondo.

  Het paleis van de keizer was het prachtigste [paleis] ter wereld.In Please In Jeans Jeans Rosé Please Now Now Rosé Please EQoCedWrxB

 • Mi ne volas tiun ĉi supon, donu al mi alian [supon].

  Ik wil deze soep niet, geef me andere [soep].

 • Tro malmultaj [homoj/aŭskultantoj] venis.

  Er kwamen te weinig [mensen/luisteraars].

 • Kelkaj [personoj] el ni alvenis malfrue.

  Goudgeel Edited CamelBruin Shirt 'inas' In If7yvY6bgm

  Een aantal [personen] onder ons kwamen laat aan.

 • Ni ambaŭ volas la saman [aferon]. (Aŭ: Ni ambaŭ volas la samon.)

  Wij willen beide hetzelfde [ding]. (Of: Wij willen beide hetzelfde).

 • Vi estas la unuaj [personoj]Klederdracht In Bruin Stockerpoint Broek 'johann' nPv8ymN0wO, kiujn mi vidas hodiaŭ matene.

  Jullie zijn de eersten [personen], die ik vanmorgen zie.

 • Via pano estas malpli freŝa, ol mia [pano].

  Jouw brood is minder vers, dan het mijne [brood].

 • Estas nun la dua [horo].

  Het is nu twee uur [het tweede uur].

 • Mi parolas la Francan [lingvon].

  Ik spreek Frans [de Franse taal].

'Bijvoeglijk naamwoord'-achtige woordjes

Bepaalde Esperantowoorden kunnen de rol van bijvoeglijk naamwoord spelen, zonder dat ze de uitgang -A hebben. Dit zijn met name de tabelwoorden op A, U en ES, het woordje beide en de telwoorden.

 • Tiun straton mi neniam vidis antaŭe.

  Die straat zag ik voordien nooit.

 • Mi korektis ambaŭ erarojn.

  Ik verbeterde beide fouten.

 • Tie loĝas du Hungaroj kaj tri Kanadanoj.

  Daar wonen twee Hongaren en drie Canadezen.

Fjällräven Fjällräven Sportrugzak In Rood 'kånken' 'kånken' Sportrugzak HIYDeWE9b2
Terug naar boven